Makaleler » Otizm ve Nörobiofeedback

Otizmde Nörobiofeedback kullanımı: 
Otizm, iletişim ve diğerleriyle sosyalleşmeyi ağır derecede etkileyen gelişimsel bir bozukluktur. Erkeklerde, kadınlara oranla daha sık görülür. Görülme sıklığı 150/1 dir. Son 20 yıldır otizm teşhisi konulanların oranı oldukça yüksektir. Otizm bir spektrum bozukluk olarak tanımlanır çünkü otizm teşhisi konulan kişilerde hastalığın seviyesi ve şiddeti genellikle değişkendir. Ne var ki, tüm otizm vakalarında aşağıdaki 3 alanda bozulma görülür:

1-İletişim
2-Sosyal İlişkiler
3-Sınırlı ve tekrarlayan davranış modelleri.

Spektrum, çok ağır etkilenen ve tamamen başkalarına bağımlı olandan, ortalama zeka seviyesinin üstündeolup daha basit sosyal ilişkilerden yoksun olanlara kadar değişir. EEG Biofeedback; dikkat eksikliği, hiperaktivite, epilepsi, depresyon, anksiyete (sıkıntı hastalığı) (obsesif-kompulsif bozukluk, genel anksiyete bozukluğu, posttravmatik stres bozukluğu, fobiler), Okuma bozuklukarı ve Bağımlılıklarda (Alkol, uyuşturucu v.b.) tedavisinde Amerika Klinik Bilimsel Araştırmaları Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinin ‘Klinik tüzük’ kriterlerine uyar.Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kuzey Amerika Klinik Bilimsel Araştırmaları Dergisinin 2005 tarihli vol. 14 sayısında, Dr. Jean A. Frazier (Harvard Tıp Fakültesi), Dr. Sufen Chui (UCLA), Dr. Laurence M. Hirschberg (Brown Tıp Fakültesi), A.B.D. hükümetinin en önemli 3 araştırmacıları, Neurofeedback beyin eğitim yönteminin bu hastalarda ispatlanmış ve yayınlanmış bilimsel çalışmalarının mevcut olduğunu, klinisyenlerin hemen her zaman bu tedavi yönteminin kullanılabilir olarak düşünmeleri gerektiğini vurguladılar. Otistik Spektrum bozukluktaki populasyonla çalışan ve EEG Biofeedback uygulayanları arasında EEG Biofeedback’in, bu populasyonun önemli bir yüzdesinde önemli faydaları olduğuna dair güçlü ortak bir kanı, otizm vakalarından, iletişim gücü yüksek otizmlilere ve Asperger sendromuna kadar yararlılığı gösterilmiştir. Bu spektrumda %70-80’i bu tedaviden faydalanmaktadır.

Faydalanmanın derecesi orta dereceden esaslı bir faydalanmaya kadar populasyonda neurofeedback kullanmanın mantığı ilaç kullanmakla benzerlik arz eder. Tüm bireylerde hemen hemen dikkat problemi ve dürtüsellik, sıkıntı, obsesif-kompulsif semptomlar ve ruh durumu bozuklukları görülebilmektedir. EEGBiofeedback, bu gruptaki çocuklara ilaç uygulandığında olduğu gibi bir anlamda yönetici fonksiyonlardaki problemleri, sıkıntı ve takıntı semptomlarını ve ruh durumu bozukluklarını hedef alır. Bundan fayda görülen semptomlar: epilepsi nöbetleri, dikkat problemleri, ve sıkıntı problemleridir. Bilgi işleme (okul ödevini yapabilme), uyku bozukluğu, obsesif-kompulsif davranışlarda da oldukça fayda görülür.Nörofeedback eğitimin ölçülen dikkat, dürtüsel değişikliğinde anlamlı şekilde gelişmeler kaydettiği raporlanmıştır [Hauri (1981), Hauri, Percy, Hellekson, Gartman, Tanseu (1990), Sterman (1993), Sterman, Kaiser ve Veigel (1996), Arabanal (1995), Mann, Sterman ve Kaiser (1996) ve Kaiser ve Othmer (1995)] Lateralizasyon gözetilerek yapılan Nörofeedback çalışmalarında otistik spektrumda anlamlı değişiklikler saptanmıştır. 

Aile Desteği

İletişim

    e-mail: info@ilootizm.com
    Tel-1: +90 (232) 445 44 50
    Tel-2: +90 (232) 375 36 51
    GSM-1: +90 (545) 766 31 39
    GSM-2: +90 (541) 375 36 47
    GSM-3: +90 (541) 375 53 20
    Fax: +90 (232) 769 00 75