Makaleler » Otistik Çocuklardaki Beyin Anormalliklerinin Sosyal Yetilerle İlişkisi

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI), kafa büyüklüğünü ölçme ve postmortem çalışmalar, beyin hacmindeki büyümenin otizmin temel karakteristik özelliklerinden biri olduğunu ve bunun yaşamın birinci yılının sonunda gerçekleştiğini belirtmektedir. Bu değişimlerin bulgulandığı çalışmalar sonucunda amigdalanın otizmle bağlantılı bir beyin alanı olduğu belirtilmektedir.
[Otistik Çocuklardaki Beyin Anormalliklerinin Sosyal Yetilerle İlişkisi Otizm]
North Carolina Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre; 2-4 yaşa arasındaki otistik çocuklarda amigdala genişlemesi bulunmuştur. Bu bulgular, otizmdeki kafa çapının büyümesinin ve amigdala hacminin arttığının bulgulandığı çalışmalarla paralellik göstermektedir. Ayrıca 2 yaşındaki otistik çocukların amigdalalarının genişlemesi bütün diğer beyin alanlarının hacminin artmasında orantısızlık yaratmakta ve bu orantısızlığın etkileri 4 yaşına kadar devam etmektedir.

Yüz ifadelerinin işlenmesi ve duygusal önemine göre olayların kortikal alanlara iletiminde kritik rol oynayan amigdaladaki enken dönemdeki bozukluk sosyal etkileşimde ve yüz ifadelerine duygusal tepki vermede bozukluklar yaratmaktadır.

Amigdala hacminin, otistik çocuklarda ortak dikkat (joint attention) yetisi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bu bilgi ışığında beyin yapısındaki değişimlerin otizmin temel eksikliği ile bağlantılı olabileceği iddia edilmektedir.Derneğimizde konsültan kurumlarla CLDS programı dahilinde amigdala’ya yönelik çalışmalar yönlendirme protokol dahilidir.

(www.sciencedaily.com dan çevrilmiştir) 

Aile Desteği

İletişim

    e-mail: info@ilootizm.com
    Tel-1: +90 (232) 445 44 50
    Tel-2: +90 (232) 375 36 51
    GSM-1: +90 (545) 766 31 39
    GSM-2: +90 (541) 375 36 47
    GSM-3: +90 (541) 375 53 20
    Fax: +90 (232) 769 00 75