Makaleler » Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU)

TMU: Yalnızca bilgi amaçlıdır. Transkranyal stimulasyon otizm ve diğer psikiyatrik hastalıklarda kullanılabilmektedir. Son yıllardaki bilimsel gelişmeler beyinde hücresel elektrik akımını ölçmek ve transforme etmek konusunda bazı cihazların geliştirilmesini sağladı. Bu cihazlardan biri TRANSKRANİYAL MANYETİK UYARIM (TMU)’dır.

TMU’da kafa üzerine elektro manyetik bir bobin (coil) yerleştirilir. Kapasitörlerde tutulan enerji ile manyetik alan oluşturulur. Bu manyetik alan 100-200 mikro-saniyede artıp azalma özelliğindedir. Bölgesel uygulanır. Dünyayı saran manyetik alanın 40.000 katı yüksekliğindedir. MR görüntülemede uygulanan manyetik alanla aynı şiddettedir. MR’ deki manyetik alan statik iken TMU’ da değişkendir.

Bir tel bobinden akım geçirildiğinde bobine dikey manyetik alan oluşur. Karşı tarafta iletken ortam varsa o bölgede bir akım indüksiyonu gerçekleşir. Bu akım bobindeki akıma paralel fakat ters yöndedir. TMU uygulamasında, dışarıdan elektrik akımı verilmeden güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturularak beyin aktivitesi değiştirilmekte ve tedavi etkisi oluşmaktadır.

Böylelikle beyinde hedeflenen alanda ‘nöronal depolarizasyon’ dediğimiz değişim oluşur. Yani beyindeki hücrelerin elektriksel iletisine müdahale edilmiş olur. Beynin elektriksel ve kimyasal ileti ile çalıştığı düşünülürse beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini harekete geçirici etkisi olduğu anlaşılır. Dışarıdan elektrik akımı vermeden, güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturarak tedavi etkisi oluşur.

TMU tedavisi ise ayaktan uygulanabilir, anestezi ya da analjezik gerektirmez noninvasiv bir yöntemdir. Çoğu kez hasta hafif baş ağrısı ve uyarım uygulanan yerde hafif bir rahatsızlık dışında herhangi bir olumsuzluk hissetmez. Bireysel bir protokolle 5-30 dakika süre ile belirlenen sıklıkta, belirlenen frekans ve şiddette ritmik uygulama yapılır.

1985 yılından beri yapılan çalışmalarda hafif baş ağrısı dışında bir yan etkisine rastlanmamıştır. Avrupa ve Kanada’da resmen onaylanmış ve klinik uygulamaya girmiştir. (Tübitak Bilim Teknik, Eylül 2002)

Öncelikle önerilen tedavi alanları; tedaviye Dirençli Depresyon, Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Şizofreni ruhsal bozukluklarıdır. Gebelikte, emziren annelerde ve kalp hastalarında kullanabilmesi, ilaç tedavisine bir üstünlüğü olarak dikkat çekmektedir. (Arch. Gec – Psychiatry. 1999; 56:300 – 311)

Konuşma Bozuklukları, Epilepsi, Parkinson ve bazı felçlerde şimdilik deneysel amaçlarla kullanılmaktadır. Uygulama ile ilgili bilimsel araştırmalar sürmektedir.
Otizm ve Hiperaktivite’de kullanımının etkili olduğuna dair yayınlar vardır ve bilimsel çalışmalar sürmektedir.

Genel olarak beynin işlevsel olarak fonksiyonel MRI veya Kantitatif EEG ile görüntülenmesinden sonra uygun görülen alanın belirlenmesi ve o bölgeye uygulanması önerilir.

TMS (Transkraniyal Manyetik Stimulasyon), elektromanyetik alanlar kullanarak beyin fonksiyonlarını araştırmak ve etkilemek için kullanılan yeni bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. TMS son yıllarda psikiyatri alanında çeşitli şekillerde uygulanmaya başlanmıştır.

TMS uygulamasında kafatasının üzerine yerleştirilen elektromanyetik bobinin altında yer alan … korteks aktivitesi, düzenli şekilde verilen vurular ile etkilenmektedir. Bu şekilde TMS ile psikiyatride hareket kontrolü, konuşma, öğrenme ve bellek, reaksiyon zamanı gibi birçok beyin fonksiyonu etkilenebilmektedir. Örneğin, rTMS’ un (repetetive TMS) Broca alanına uygulanmasının sözcük bulma güçlüğü veya konuşma bozukluğunun tedavi edilmesine yol açabileceği gösterilmiştir. Bu etkiler kesin ama geçici olup uygulamadan sonra kısa sürede kaybolmaktadır.

Bu nedenle Otizmde konuşmanın aktive edilmesi ile ilgili olarak kullanılmaktadır. Devamında ise konuşma terapisi tedaviye eşlik etmektedir. 

Aile Desteği

İletişim

    e-mail: info@ilootizm.com
    Tel-1: +90 (232) 445 44 50
    Tel-2: +90 (232) 375 36 51
    GSM-1: +90 (545) 766 31 39
    GSM-2: +90 (541) 375 36 47
    GSM-3: +90 (541) 375 53 20
    Fax: +90 (232) 769 00 75