Makaleler » Beyin Öğrenme Gücü

Beynimiz çevreden gelen uyaranları düzenleyip dengelemekle görevli limbik sistem sayesinde öğrenme prosesini gerçekleştirir. Hafıza ile ilgili merkez limbik sistem içerisindeki hipokampus’tur. Bu alan sensorial (duyusal) bellekten kısa süreli belleğe gelen DATALARIN kodasyonunu gerçekleştirip uzun süreli hafızaya kaydedilmek üzere transfer eder.

Çeşitli fonksiyonlar beynin farklı merkezlerinde bir bütün olarak gerçekleştirmektir. Öğrenme süreci beynin orta ve alt segmentlerinde gerçekleşmektedir.

Beynin iki hemisferini birbirine bağlayan corpus collosum aksonlardan oluşan ve iki hemisfer arası bilgi alışverişini sağlayan bir dokudur. Duyu organlarından gelen datalar talamus yoluyla dağıtılır.

Hipokampus bilgiyi işlenirken öğrenme sürecini, amigdala duyu organlarından gelen bilginin işlenmesini ve beynin duygusal hafızasının kodasyonunu cerebellum hareket ve postürü düzenler.

Aile Desteği

İletişim

    e-mail: info@ilootizm.com
    Tel-1: +90 (232) 445 44 50
    Tel-2: +90 (232) 375 36 51
    GSM-1: +90 (545) 766 31 39
    GSM-2: +90 (541) 375 36 47
    GSM-3: +90 (541) 375 53 20
    Fax: +90 (232) 769 00 75