Makaleler » Serebral Dolaşım Bozukluklarında Ozon Terapi

Majör ozon otohemoterapisi Wasser tarafından serebro-vasküler dolaşım bozukluklarında başvurulan tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak betimlenmiştir. Akut stroke rahatsızlığı olan 43 hastalık bir gruba ekstrakorporal ozon kan tedavisi uygulanarak hastalara kendi kanlarıyla 3000 u.g/100 ml ozon verilmiştir. Uygulama mümkün olduğunca sürdürülmüştür. Hastanın durumuna göre başka uygun tedavilere de başvurulmuştur.Sonuçlar
3 aşamalı bir postapoleksi sendromunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:hassas motor kontrol dahil olmak üzere 37 hastanın beden fonksiyonları tamamıyla düzeltilmiştir(T1); 6 hastada bu fonksiyon bozukluğu varlığını korumuş.genel motor fonksiyon düzeltilmiştir(T2). Bütün hastalar, tipik spastik özellikler gösteren en ağır konum olan 3. aşamadan çıkarılmıştır. Hastaların hiçbiri doğrudan söz konusu rahatsızlık nedeniyle ölmemiştir(bak Tablo 11). 9 hastanın nükleer rezonans (NMR) çekimi yapılmış, tıbbi ozon tedavisi uygulanmayan hastalara karşılaştırılmış ve küçük bir leke oluşumu saptanmıştır. Bu oluşum hastalardaki hafif fonksiyon bozukluklarını açıklamaktadır.Vaka sayısı küçük olmasına ve sonuçların klinik kontrol araştırmalarıyla teyit edilmeleri gerekmesine karşın, hastaların hiçbirinin durumunun en ağır konuma girmemiş olması dikkat çekicidir.

POSTAPOPLEKSİ SENDROMU. TİPOLLOJİ (Wasser 1995) (n=43)

T1

T2

T3

Hassas motor kontrol dahil

Fizik fonksiyonların restorasyonu

Genel motor fonksiyon işlerlikte. Hassas motor kontrol yok

Tipik spastik durum bakım ihtiyacı, en ağır hastalık tipiEtki
Hücresel metabolizmanın ATP yükselişiyle girdiği bilinen hızlı aktivasyon ve alyuvar hücrelerinde 2,3-DPG düzeyinin yükselmesine bağlı olarak,koleteral ödem ortaya çıkabilmektedir.Bu ödeme reaktife olma olasılığını koruyan hücrelerin repolarizasyonu eşlik etmektedir.‘‘Hızlı enflamasyon sürecinde bu durum 1. aşamada ödem oluşumunun hızla aşıldığı anlamına gelmektedir. 2. aşamada doku hücrelerinin aktivasyon süresi kısalır, 3. aşamada yetersiz aktivasyon nedeniyle kollajen oluşumu azalır.Beyinde astrosit aktivasyonu postiskemik leke oluşumundan sorumludur ve sekonder stroke bölgesinde ortadan kalkar’’Kaynak
RENATE VIEBAHN-HAENSLER (Ozonun Tıpta Kullanımı 1.Türkçe baskı 2006)

Aile Desteği

İletişim

    e-mail: info@ilootizm.com
    Tel-1: +90 (232) 445 44 50
    Tel-2: +90 (232) 375 36 51
    GSM-1: +90 (545) 766 31 39
    GSM-2: +90 (541) 375 36 47
    GSM-3: +90 (541) 375 53 20
    Fax: +90 (232) 769 00 75