İLO International Autism®'de sizi neler bekliyor?

1 - Telefonla Ön Görüşme

İLO International Autism® ile ilk bağlantınız telefon görüşmesi ile gerçekleşmektedir. Bu telefon görüşmesi mutlaka otizmli çocuğun ebeveynleri (anne ya da baba) veya vasi ile yapılmaktadır. Anne veya baba, kendisi ve çocuğu hakkındaki bilgileri doğru ve detaylı bir biçimde aktarmalıdır.

Telefondaki yetkili soru - cevap yöntemi ile ebeveyn ve çocuk hakkında bazı bilgiler; yaş, geçirilen hastalıklar, tahliller, tanı vb. isteyecektir. Telefon görüşmesinden önce, çocuk ile ilgili belgelerin hazır bulundurulması ve yetkilinin vereceği bilgileri not edebilmek için kâğıt ve kalem kullanılması tavsiye edilmektedir.
Kurumumuz ile iletişime geçen çoğu aile farklı şehirlerde veya yurt dışında ikamet ettiğinden, kimsenin zamanını ve emeğini boşa harcamamak adına ilk eleme telefon görüşmesi ile yapılmaktadır.
 
2 - Randevu Sistemi

Yapılan telefon görüşmesi sonrasında, eğer aile ve çocuk program şartlarına uygunsa yetkililerimiz randevu vereceklerdir.

Uygun olmak ne demektir?

Yapılan telefon görüşmesinin ardından; eğer çocuğun yaşı programa uygun değilse, otizme eşlik eden diğer ciddi sağlık sorunları (nörolojik problemler gibi) varsa çocuğun istenilen ölçüde yol alamayacağı aileye bildirilir. Uygun olmak için en önemli kriter çocuğun yaşıdır.

3 - Değerlendirme

Randevu tarihi belirlendikten sonra, ailenin randevu günü ve saati İLO International Autism® tesislerinde bulunması istenmektedir. Hiçbir bilgilendirme yapmadan randevuya gelmeyen aileler, aynı yıl içinde tekrar randevu alma hakkını kaybetmektedir.

Kayıt işleminden sonra aileler, farklı dallarda uzmanlardan oluşan bir kadro ile yaklaşık 2 saat sürecek bir danışmanlık hizmetinden yararlanacakları değerlendirme görüşmesine alınmaktadır.

Bu danışmanlık ve değerlendirme görüşmesinde, danışman uzmanlardan oluşan kurul, tanıyı koyan psikiyatrist ve nörologların referanslarını değerlendirerek, çocuğun mevcut durumunu bilimsel veriler doğrultusunda incelemektedir.

Özellikle erken yaşlarda, çocuğun sağlık koşulları da uygun ise, otizmin izlerinin silinebilmesinin mümkün olduğu bilindiğinden, her bir aile ve çocukla ilgili hedefler ve yol haritası belirlenmektedir.
Yapılan görüşme sonunda kurul, aileye çocuğun durumunu ve hedeflerini açık ve detaylı bir şekilde bildirmektedir.

Eğer programa dâhil edilirseniz, öncelikle hoş geldiniz!

Kurul üyelerimiz ile yaptığınız görüşme neticesinde, çocuğunuz için belirlenen hedefe ulaşılabileceğine ve sizlerin aile olarak programa en iyi desteği verebileceğinize karar verilmiştir. İlk etabı 15 gün süren, sonrasında 3 ayda bir 5’er gün olarak devem eden programınız başlamaktadır. Bu programın süresi, çocuğunuzda görünen gelişime göre belirlenmektedir. Programlar her çocuğun durumuna göre ayrı ve özel olarak hazırlanmaktadır ve ailenin iş birliği ve emeği İLO International Autism® için çok önemlidir. Aile ile iş birliği sağlayamadığımız çocukların istenilen hedeflere ulaşması maalesef mümkün değildir, bu nedenle İLO International Autism® için güven önce aile ile başlamaktadır.

Eğer programa dâhil edilmediyseniz:

Çocuğunuzun programa ihtiyacı olmadığı, kreş ve yoğun evde oyun vb. desteklerle problemi çok rahat atlatabileceği öngörülmüştür.

Çocuğun varsa devam ettiği mevcut kurumda çok yakın ilgi gördüğü ve ilerleme sağlandığı izlenmiş, kurumumuzun dışarıdan danışmanlığı ile sorunun aşılabileceğine karar verilmiştir.

Çocuğun genel durumu; yaşı, eşlik eden genetik problemleri, yoğun epilepsisi veya ailenin özel problemleri nedeniyle arzu edilen hedeflere ulaşılamayacağı gözlenmiş, programa katılmamaları yönünde kurulca tavsiyede bulunulmuştur.

Eğer programa dâhil edilmediyseniz, kurul üyelerimiz çocuğunuzun problemlerinin çözümlerine yönelik çeşitli önerilerde bulunacaklardır. Müracaat edeceğiniz kurumlar, uygulanacak yöntemler, konsültasyon yapılacak uzmanlar konusunda, eksik tahliller veya muayeneler ve günlük hayatta nelere dikkat edileceği konularında sizleri bilgilendirecektir.

Görüşmede İstenilenler
 
Ailelerin görüşmeye çocuk ile ilgili o tarihe kadar yapılmış (hamilelikten başlamak üzere) tüm tahlil, rapor, değerlendirme evraklarını (EEG, MR, kan tetkikleri, aşı karneleri, değerlendirme envanterleri vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Bu evraklar, görüşmenin daha objektif ve detaylı olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu işlemler için bir kez daha zaman kaybedilmesine gerek kalmayacaktır.
 
Programın İşleyişi
 
Sevgili Ailelerimiz!

Görüşme sonrasında programa dâhil edildiyseniz, ilk olarak sizleri 2 haftalık bir program beklemektedir. Bu çalışma oldukça yoğun ve yorucu olacaktır. Bu nedenle tavsiyemiz kurumumuzu kapsamlı biçimde araştırmanız, karşılıklı beklentileri bilmeniz, olumlu ve olumsuz tüm görüşleri değerlendirmeniz, bu programa gerçekten kararlı ve azimli bir biçimde katılmanız yönündedir.

Program süresince sürekli çocuğunuzun yanında yer alacaksınız. Çocuğunuzun ilerleyebilmesi açısından danışmanlık programının önemli bir bölümü size yöneliktir. Program dâhilinde öğrendiklerinizi evde uygulayıp, bir yaşam biçimi haline getirecek olan sizlersiniz. Bu nedenle aileler İLO International Autism® için çok önemlidir. Dolayısıyla birlikte çıktığımız bu yolculuk esnasında sizin göstereceğiniz kararlılık ve dirayet, istenilen sonuçların alınması açısından son derece önemlidir.

Program esnasında ailelere çocuklarının nörolojik, bedensel, ruhsal, zihinsel gelişimine ve motor koordinasyon ile ilgili tüm becerilerine ilişkin geliştirici uygulamaları birebir öğrenme imkânı sunulmaktadır.
Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarla ilgili seminerler, özel görüşmeler, aile danışmanlık hizmetleri ve aile bilgilendirme görüşmeleri verilmektedir.

İLO International Autism®’ya başka şehirlerden veya yurt dışından katılan aileler, arzu ettikleri takdirde, kurum imkânları dâhilinde sunulan konaklama opsiyonlarından ve servis hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İletişim

    e-mail: info@ilootizm.com
    Tel-1: +90 (232) 445 44 50
    Tel-2: +90 (232) 375 36 51
    GSM-1: +90 (545) 766 31 39
    GSM-2: +90 (541) 375 36 47
    GSM-3: +90 (541) 375 53 20
    Fax: +90 (232) 769 00 75