Otizmin Belirtileri Nelerdir?

Dikkat! Çocuğunuz otizmli olabilir!

Eğer çocuğunuz:

- göz teması kurmuyorsa ya da yalnız kendi istediği zaman kuruyorsa,

- seslenildiğinde bakmıyorsa,

- 1,5 yaş civarında hâlâ konuşmuyorsa veya önceden belli kelimeleri var olup sonra bu kelimeler kaybolduysa,

- yalnız kendi istediği zaman veya zorlandığında 1-2 kelime söylüyorsa,

- ekolali, yani yankı konuşma söz konusuysa,

- işaret parmağıyla bir şeyi göstermiyorsa,

- sürekli sizi çekiştirerek isteklerini dile getiriyorsa,

- bye bye (el sallama) hareketini yapmıyor ya da yapamıyorsa,

- sembolik oyun (evcilik, doktorculuk, öğretmencilik vb.) kuramıyorsa, dramatizasyon yapamıyorsa,

- taklit becerileri sınırlı veya hiç yoksa,

- yaşıtlarıyla ilişki kurmuyor, oyun oynamıyorsa, diğer insanlara eşya veya alet gibi davranıyorsa,

- hep aynı yolu kullanmak, aynı şeyleri tekrar etmek, ışıkları, kapıları açıp kapatmak gibi takıntılı davranışlarda bulunuyorsa,

- ritualistik (törensel) davranışları varsa,

- kanat çırpma, ellerine bakma, sallanma, nesneleri döndürme, kendi etrafında dönme, ip, kablo vb. nesneleri sallama, ilgisiz nesneleri elinde taşıma gibi tekrarlayıcı (stereotipik) davranışlar yapıyorsa,

- oyuncakları amacına uygun kullanmıyorsa (örneğin sadece yan yana diziyorsa veya belli bir detayıyla ilgileniyorsa, arabanın sadece tekerleğini çevirmek, bebeği beslemek yerine yalnızca gözüne parmak sokmak vb.)

- duygu durumuyla örtüşen bir yüz ifadesi yoksa, jest ve mimikleri kullanmıyorsa,

- gözlerini (açılı bakış diye adlandırılan biçimde) sağa - sola kaydırıyor, bu şekilde çizgi takip ediyorsa,

- tehlikenin bilincinde değilse,

- acıya az duyarlıysa,

- ayak parmaklarının ucunda yürüyorsa,

- anlamsız, yersiz ağlıyor veya gülüyorsa,

- öfke nöbetleri, kendine zarar verme (çenesine vurma, başını vurma, kendini ısırma vb.) davranışları varsa,

- kendisine dokunulmasından hoşlanmıyor veya sürekli ebeveynlerine (özellikle anneye) dokunmak istiyorsa,

- ayrılmalarda ve kavuşmalarda reaksiyonsuzsa,

- alıştığı çevre ve davranışların değişmesi hâlinde güvensizlik hissi varsa,

LÜTFEN BİR UZMANA BAŞVURUNUZ!

Aile Desteği

İletişim

    e-mail: info@ilootizm.com
    Tel-1: +90 (232) 445 44 50
    Tel-2: +90 (232) 375 36 51
    GSM-1: +90 (545) 766 31 39
    GSM-2: +90 (541) 375 36 47
    GSM-3: +90 (541) 375 53 20
    Fax: +90 (232) 769 00 75