Otizm spektrumu altında toplanan hastalıklar grubunda hiçbir vaka temel özellikler dışında diğerine benzememektedir, bu nedenle bireye özel hazırlanmış protokoller çok önemlidir. Dil ediniminin temelini oluşturan Compensation – Activation® Protokolü’nün Türkiye’de ve Madrid protokolü uyarınca Avrupa ülkelerinde lisans hakları İLO International’a aittir.

Uygulamalar anlaşmalı kurum ve uzmanlarca yapılmaktadır. Compensation – Activation® Protokolü, “The Advanced Sensory Integration” ve “The Occupational Therapy” ile desteklenmektedir.

Compensation – Activation® Protokolü’nün en önemli komponenti, kurum içindeki uzmanlardan oluşan danışman kadronun kurum dışındaki konsültan anlaşmalı sağlık kuruluşlarıyla koordine yürüttüğü medikal takip mekanizmasıdır.

İLO International, bu noktada tüm verilerin toplandığı, değerlendirildiği ve ek yönlendirmelerin yapıldığı bir istasyon görevi görmektedir.

İLO International sağladığı hizmetle, danışman hekimler ve konsültan kurumlar vasıtasıyla bir yandan biyomedikal destekler anlamında aileleri bilgi sahibi yapmakta ve süreçte rol almalarını kolaylaştırmakta, diğer yandan da protokolün öteki komponentleri olan farklı uyarım tekniklerinden eğitim protokollerine kadar birçok uygulama hakkında aileleri bilinçlendirerek, bu çalışmaların çocuklara uyarlanmış özel formlarını yürütebilecek ve yönetebilecek duruma gelmelerini sağlamaktadır.

Ailenin süreçteki rolü sadece katılımcılık ya da destekçilik değil, en belirgin ve önemli parça olmaktır. Amaç; ailenin çocuğu ile geçirdiği zamanların, her normal çocuğun ailesiyle geçirmesi gereken kaliteli zamanlar gibi planlanmasını, öğrenme sürecinin günlük hayatın normları içine yayılmasını, yapılan her etkinliğin bir yaşam biçimi hâline gelmesini, keyifli anların paylaşıldığı ve aynı zamanda sağlıklı bir otoritenin de var olduğu bir ebeveyn – çocuk ilişkisinin oluşmasını sağlamaktır.