Dikkat! Çocuğunuz otizmli olabilir!

Eğer çocuğunuz:

 • göz teması kurmuyorsa ya da yalnız kendi istediği zaman kuruyorsa,
 • seslenildiğinde bakmıyorsa,
 • 1,5 yaş civarında hâlâ konuşmuyorsa veya önceden belli kelimeleri var olup sonra bu kelimeler kaybolduysa,
 • yalnız kendi istediği zaman veya zorlandığında 1-2 kelime söylüyorsa,
 • ekolali, yani yankı konuşma söz konusuysa,
 • işaret parmağıyla bir şeyi göstermiyorsa,
 • sürekli sizi çekiştirerek isteklerini dile getiriyorsa,
 • bye bye (el sallama) hareketini yapmıyor ya da yapamıyorsa,
 • sembolik oyun (evcilik, doktorculuk, öğretmencilik vb.) kuramıyorsa, dramatizasyon yapamıyorsa,
 • taklit becerileri sınırlı veya hiç yoksa,
 • yaşıtlarıyla ilişki kurmuyor, oyun oynamıyorsa, diğer insanlara eşya veya alet gibi davranıyorsa,
 • hep aynı yolu kullanmak, aynı şeyleri tekrar etmek, ışıkları, kapıları açıp kapatmak gibi takıntılı davranışlarda bulunuyorsa,
 • ritualistik (törensel) davranışları varsa,
 • kanat çırpma, ellerine bakma, sallanma, nesneleri döndürme, kendi etrafında dönme, ip, kablo vb. nesneleri sallama, ilgisiz nesneleri elinde taşıma gibi tekrarlayıcı (stereotipik) davranışlar yapıyorsa,
 • oyuncakları amacına uygun kullanmıyorsa (örneğin sadece yan yana diziyorsa veya belli bir detayıyla ilgileniyorsa, arabanın sadece tekerleğini çevirmek, bebeği beslemek yerine yalnızca gözüne parmak sokmak vb.)
 • duygu durumuyla örtüşen bir yüz ifadesi yoksa, jest ve mimikleri kullanmıyorsa,
 • gözlerini (açılı bakış diye adlandırılan biçimde) sağa sola kaydırıyor, bu şekilde çizgi takip ediyorsa,
 • tehlikenin bilincinde değilse,
 • acıya az duyarlıysa,
 • ayak parmaklarının ucunda yürüyorsa,
 • anlamsız, yersiz ağlıyor veya gülüyorsa,
 • öfke nöbetleri, kendine zarar verme (çenesine vurma, başını vurma, kendini ısırma vb.) davranışları varsa,
 • kendisine dokunulmasından hoşlanmıyor veya sürekli ebeveynlerine (özellikle anneye) dokunmak istiyorsa,
 • ayrılmalarda ve kavuşmalarda reaksiyonsuzsa,
 • alıştığı çevre ve davranışların değişmesi hâlinde güvensizlik hissi varsa,

LÜTFEN BİR UZMANA BAŞVURUNUZ!